It’s so Fun, Learning English at Kindergarten Exiss Abata

Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0- 8 tahun. Para ahli memandang masa usia ini adalah masa yang paling fundamental bagi perkembangan anak selanjutnya. Selain itu, masa ini juga dipandang sebagai masa keemasan “ golden age “, masa sensitif atau masa peka , masa inisiatif dan berprakarsa , dan masa pengembangan […]